Aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet uusittiin

Opetushallitus on päättänyt aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteista.

 
Perusteet ovat pääosin samoja kuin nuorten lukiokoulutuksessa. Erityistä huomiota on kiinnitetty tulevaisuuden osaamishaasteisiin.  Perusteiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat ja uusi tuntijako otetaan käyttöön 1.8.2016 aloittavilla opiskelijoilla.
 
Lisää aiheesta