Aikuisten luku- ja kirjoitustaito osaksi koulutusjärjestelmää

Pääministeri Sipilän hallitus sopi jo syksyllä 2015, että elinkeinoministeriön alaisuuteen kuulunut luku- ja kirjoitustaito-opetus siirrettäisiin osaksi koulutusjärjestelmää.

 

Tarkoituksena on luoda luku- ja kirjoitusopetukseen pysyviä, taloudellisesti ennustettavia malleja, jotka yhdistetään joustavasti muihin koulutusjärjestelmän osiin.

Hallituksen tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien koulutusta ja tietä työelämään, madaltaa kotoutumiskoulutukseen osallistumisen kynnystä sekä tasoittaa rajaesteitä jatkokoulutuksen osalta.

Oppivelvollisuusiän ylittäneille annettava perusopetus uudistuu uusien linjausten mukaisesti vuoden 2018 alussa. Lisäksi suunnitteilla on vapaaseen sivistystyöhön kohdistuvia muutoksia, jotka mahdollistavat sille vahvemman roolin maahanmuuttajien luku- ja kirjoitusopetuksessa sekä kotouttamisessa. Näidenkin muutosten on tarkoitus astua voimaan ensi vuoden alussa.

Uudistus moninkertaistaa maahanmuuttajien koulutusmahdollisuudet ja luo koulutusohjelmille uusia asiakasryhmiä.