Aikuisten lukutaito-opetuksen portfolio

 
”Alfaportfolioon” sisältyy opettajalle suunnattu ohjeistus ja portfolio-metodin mukainen opetusaineisto. Aineisto on käännetty hollannista ja sopeutettu ruotsalaisiin olosuhteisiin ja ruotsi vieraana kielenä -opetuksen opetussuunnitelmaan, johon luku- ja kirjoitustaidon perusopetus sisältyy yhtenä osana. Alfaportfolio on ladattavissa sivulta
www.skolutveckling.se/
utbildning_arbetsliv_tillvaxt/vuxnas_larande/sfi