Aikuisten ohjauksen ja aikuiskoulutuksen uutiset Grönlannista vuodelta 2016

Vuonna 2016 aikuisten ohjauksen ja koulutuksen alalla on toteutettu useita kiinnostavia kehityshankkeita.

 

Viimeksi kulunut puoli vuotta on ollut NVL:n Grönlannin-toiminnan koordinoinnin osalta tapahtumarikas, sillä Grönlantiin saatiin uusi yhteyshenkilö. Myös DialogWebillä on siellä nyt toimittaja. Neljällä eri NVL-verkostolla on edustajat Grönlannissa: Distans-etäoppimisverkostolla, e-ohjauksen kansallisella verkostolla, AHOT-verkostolla sekä yrittäjyysoppimisen / innovatiivisen oppimisen verkostolla. Lisäksi Grönlannissa on käynnistetty Hallo Nordenin kanssa yhteistyötä liittyen aikuisten mahdollisuuksiin opiskella tai työskennellä muualla Pohjolassa sekä sitä koskevaan ohjaukseen.

Aikuisten ohjaukseen ja koulutukseen liittyvät uudet lait ja tiedonnanot löytyvät (grönlannin ja tanskan kielillä) sivustolta www.inatsisit.gl