Aikuisten ohjausverkostot – yhteistyökumppaneita vai kilpailijoita?

 
Politiikan tasolla aikuisten opinto- ja uraohjausverkostojen monisektorista yhteistyötä halutaan selvästi vahvistaa. Myös yritykset haluaisivat mieluiten hankkia koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät palvelut ”yhden luukun periaatteella”. Ensimmäinen ohjausverkostojen arviointi antaa kuitenkin viitteitä vaikeuksista, joita voi syntyä, kun keskenään hyvin erilaisia oppilaitoskulttuureja ja perinteitä halutaan yhdistää sektori- ja oppiainerajojen yli. Ristiriitoja voi syntyä siitä, että toimijat ovat samaan aikaan sekä yhteistyökumppaneja että kilpailijoita. Myös yhteistyön määrittely voi olla ongelmallista, samoin ”yhden luukun politiikan”..
Lisätietoa ohjausverkostojen arvioinnista (tanskaksi):
www.ncfk.dk/site.aspx?p=112&newsid1=8521
Lisää kumppanuuden ja kilpailuaseman välisestä ristiriidasta (tanskaksi):
www.ncfk.dk/site.aspx?p=112&newsid1=8522