Aikuisten opinto-ohjauksesta uusi raportti

 

Arviointilaitos EVA:n tuore raportti luo poikittaiskatsauksen aikuisten opinto-ohjauksen kenttään.

Raportissa kartoitetaan sitä, miten matalasti koulutetuille tai ei lainkaan aiempia opintoja suorittaneille aikuisille tarjottava opinto-ohjaus on järjestetty aikuisten ammatillisia perustutkintoja tarjoavissa oppilaitoksissa ja millaista yhteistyötä ne tekevät opinto-ohjauksen alalla. Oppilaitosten välillä on suuria eroja siinä, miten aikuisten opinto-ohjausta priorisoidaan ja hoidetaan. Tutkimuksen mukaan jotkut aikuisopintokeskukset ja ammattioppilaitokset ja niiden opinto-ohjaajat tarjoavat oppilaitoksesta riippumatonta opinto-ohjausta, vaikka sitä ei niiltä edellytetä. Toiset oppilaitokset puolestaan korostavat, että tehtävä ei kuulu niille eikä sen pidäkään kuulua. Oppilaitoksesta riippumatonta yleistä opinto-ohjausta haluavien kansalaisten voi olla hankalaa saada selville, mistä oppilaitoksesta he voivat sellaista opinto-ohjausta saada.

Linkki (tanskankieliseen) raporttiin