Aikuisten oppiminen vuonna 2014

 

Vox-speilet on vuotuinen tilastojulkaisu, joka sisältää tilastoja aikuisten osallistumisesta opetukseen. Vuoden 2014 julkaisu on nyt valmiina! Tuore julkaisu sisältää tietoja mm. aikuisten maahanmuuttajien norjan kielen ja yhteiskuntaopin opiskelusta ja sivistysliittojen, kriminaalihuollon sekä työmarkkinaviranomaisten järjestämästä opetuksesta. Julkaisusta käy ilmi muun muassa, että norjan kielen 3-tason kokeen suorittajien määrä nousi 25 % suullisen kokeen ja 30 % kirjallisen kokeen osalta vuodesta 2012 vuoteen 2013. Vox-speilet kertoo myös, että vuonna 2013 noin puolet norjalaisvankiloiden vangeista osallistui kriminaalihuollon järjestämään opetukseen. 

Linkki Vox-speilet-julkaisuun (norjankielinen)