Aikuisten oppimisen teemaviikko 2010

 

Paikallis- ja aluetason tapahtumiin haettavissa tukea
Alueellisen ja paikallisen tason tilaisuuksien järjestämiseen on varattu 270 000 kruunua. Näistä 138 500 kruunua jaettiin ensimmäisen hakukierroksen aikana, joten toisella kierroksella haettavissa on vielä 131 500 kruunua.
 
Kuka voi hakea tukea?
Kaikki, jotka suunnittelevat paikallis- tai aluetason tapahtumia voivat hakea rahoitusta: sivistysliitot ja niiden jäsenjärjestöt, VOFO:n aluetoimistot, kunnalliset aikuisoppilaitokset ja kirjastot. Useiden eri toimijoiden välinen laaja yhteistyö tuottaa yleensä  hyviä tuloksia. Hakemukset, joissa tulee mainita tilaisuuden järjestäjä ja luonne, aika, paikka sekä arvio kuluista ja tuotoista, lähetetään 1. syyskuuta mennessä osoitteella VOFO, postboks 9339 Grønland, 0135 Oslo eller til marit.moland(at)vofo.no

Lisätietoa (norjaksi): http://laringsdagene.wordpress.com/