Aikuisten oppimisesta liian vähän tutkimusta

 

Tiedonannon johdannossa hallitus toteaa, että sillä on korkeat tavoitteet norjalaisen tutkimuksen ja korkeakoulutuksen osalta. Tulevaisuuden tavoitteina on nostaa tasoa entisestään ja luoda lisää kansainväliselle huipputasolle yltäviä tutkimus- ja koulutusyksikköjä. Lisäksi uskallusta ja uudistumista halutaan edistää entistä paremmin tutkimusmaailmassa sekä elinkeinoelämän ja julkisen sektorin kehittämistyössä. Kolmas päätavoite on tutkimusjärjestelmän voimakkaampi kansainvälistäminen tietyiltä osin sekä koti- ja ulkomaisten rahoituslähteiden hyvä koordinointi. Lisäksi halutaan luoda entistä paremmat edellytykset kehittämistyön ja osaamisen soveltamisen alalla tehtävälle yhteistyölle.

Lue tiedonanto (norjaksi) TÄSTÄ.