Aikuisten osaamistavoitteet

 
Monet aikuiset tarvitsevat parempia perustaitoja (luku- ja laskutaidot jne.). Jotta oppiminen olisi motivoivaa ja tehokasta, on tärkeää tietää opiskelijan lähtötaso. Vox on kehittänyt osaamistavoitteet seuraaville alueille:  digitaalinen osaaminen, arkimatematiikka, lukeminen ja kirjoittaminen ja suullinen viestintä. Tavoitteiden avulla on helppoa kartoittaa, millä alueilla aikuisilla on oppimistarpeita.  – Nyt meidän on helpompaa sovittaa opetus opiskelijoiden elämän- ja työtilanteeseen. Samalla myös aikuisten motivoiminen opiskeluun helpottuu, sanoo Voxin johtaja Jan Ellertsen.
Lisätietoa: www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=3073