Aikuisten perusopetukselle opetussuunnitelman perusteet

 

 

Aikuisten opetussuunnitelmassa huomioidaan aikuispedagoginen oppimiskäsitys ja työtavat. Lisäksi siinä korostuvat työelämäpainotus ja kielenopetuksen integrointi muuhun opetukseen. Koska aikuisten perusopetusta opiskellaan myös joissakin vankiloissa, vankilaopetuksesta on oma luku perusteasiakirjassa.

Aikuisten perusopetukseen osallistuu noin 1800 opiskelijaa, joista noin 80 % on maahanmuuttajataustaisia. Opetus järjestetään pääosin aikuislukioissa ja kansanopistoissa. Uuden opetussuunnitelman mukainen opetus alkaa 1. elokuuta 2016.

Opetussuunnitelmat

Lisää aiheesta