Aikuisten toisen asteen ammattikoulutuksen aloituspaikat jaettu

 
Ruotsin kouluvirasto jakoi huhtikuun alussa kunnille aikuisten toisen asteen ammattikoulutuksen aloituspaikat. Jako perustuu kuntien työttömyystilanteeseen. Kaikkiaan myönnettiin 5087 aloituspaikkaa, mikä vastaa noin 254:ää miljoonaa kruunua.  Valtionapua saaneiden kuntien on 15.12. mennessä annettava selvitys, jossa kerrotaan muun muassa, mitä kursseja ja koulutusohjelmia on toteutettu ja millaisia tuloksia on saatu.
Linkki Skolverketin sivuille.