Aikuisten toisen asteen ammattikoulutus – Yrkesvux

 
Tämän kyselyn lisäksi uusia tietoja kerätään viraston mukaan seuraavan hakukierroksen aikana.
• Aiheet ja kysymykset ovat pääosin samoja kuin kesäkuun kyselyssä.
• Kouluvirasto suunnittelee Yrkesvux-konferenssia, joka järjestettäisiin Tukholmassa 29. lokakuuta.
• Syksyn 2009 alustava aikataulu:
 - Kunnat hakevat vuoden 2010 koulutuspaikkoja Kouluvirastolta kesän aikana.  Hakemusten viimeinen jättöpäivä virastolle on 15.9. Päätökset saataneen valmiiksi 15.10.2009 mennessä.
 - Tämän jälkeen hallitus tekee lopullisen päätöksen vuoden 2010 osalta.
www.skolverket.se/sb/d/2615/a/15639
www.skolverket.se/sb/d/2615/a/14728