Aikuisten uraohjaukselle uusi pohjoismainen määritelmä

Mitä uraohjaus on ja millaista se on Pohjoismaissa?

 

Aikuisten oppimisen pohjoismaisen verkoston laatima määritelmä on tarkoitettu pohjaksi pohjoismaisten uraohjaajien ja päättäjien kanssa käytäviin keskusteluihin. Tavoitteena on myös avata aikuisille suunnatun opinto- ja uraohjauksen luonnetta sekä sitä, että ohjausta on saatavilla monilta eri toimijoilta

Määritelmä on laadittu tanskan ja englannin kielillä, ja siinä todetaan seuraavaa:

  • ”Aikuisten uraohjaus luo edellytyksiä urakehityksen kannalta tietoisille ja mielekkäille valinnoille sekä siirtymien ja elämänmuutosten käsittelylle.”

Näin alkaa NVL:n ohjausverkoston laatima uusi aikuisten uraohjauksen määritelmä. Lue koko määritelmä tästä (tanskaksi) (pdf)

Kun verkoston perustehtävän kuvausta tarkistettiin vuonna 2019, verkosto havaitsi, että käsitteen ”uraohjaus” merkityksestä tulisi päästä yhteisymmärrykseen. Jäsenillä ja jäsenmailla oli nimittäin käsitteestä eriäviä näkemyksiä. Käsitteestä ei myöskään ollut olemassa pohjoismaista määritelmää, mikä alleviivasi entisestään verkoston tehtävän tärkeyttä. Painopisteen haluttiin olevan työssäkäyville aikuisille tarjottavassa ohjauksessa, koska ohjauspalveluihin kuuluu muutakin kuin ainoastaan koulutussektorilla annettu ohjaus.

Lisäksi Pohjoismaiden pääministerit esittelivät pohjoismaista yhteistyötä koskevan yhteisen visionsa 20. elokuuta 2019. Pohjoismaiden visiona on tulla maailman kestävimmäksi ja integroituneimmaksi alueeksi vuoteen 2030 mennessä. Käsitteen määrittelytyö tukee jatkossa verkoston yhteistyötä, joka vie kohti tätä visiota.

Ohjaus tarjoaa aikuisille tärkeää tukea heidän tehdessään uraansa vaikuttavia valintoja tai vaihtaessaan uraa. Ohjauspalvelujen parempi laatu ja koordinointi edistävät osaamisen kehittymistä ja työmarkkinoiden toimivuutta sekä tukevat muuttuvia työmarkkinoita.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on määritelmään liittyviä kysymyksiä tai kommentteja, ole hyvä ja lähetä ne Arnheiður Gígja Guðmundsdóttirille,
gigja@frae.is.