Aikuisten uraohjaus työelämässä

Aikuisten uraohjausta käsittelevä hanke on käytännönläheinen hanke, joka tuo aikuisten ohjauksen alalle inspiraatiota ja pohdintoja. Hankkeessa esitellään käteviä ja helppotajuisia käytännön työvälineitä ohjaajille, jotka ohjaavat aikuisia työelämässä.

 

Tämä Nordplus-hanke on kehityshanke, johon kuuluu kumppaneita Islannista, Suomesta ja Tanskasta. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat aikuisten parissa työskentelevät pohjoismaiset uraohjaajat. Materiaalista voi kuitenkin olla hyötyä myös koulutusalan ja työelämän organisaatioille ja oppilaitoksille sekä muille, jotka ovat tekemisissä aikuisten uraohjauksen kanssa.

Hankkeen päätavoite on lisätä tietoa työelämässä tapahtuvasta aikuisten ohjauksesta, sillä aihe kaipaa lisää huomiota. Yhteiskunta muuttuu tällä hetkellä nopeasti, samoin työmarkkinat. Uramuutoksia, osaamisen kehittämistä ja uranvaihdoksia tarvitaan yhä enemmän. Aiheesta käytävä keskustelu keskittyy lähinnä yhteiskunnan tarpeisiin. Tässä hankkeessa asiaa sen sijaan tarkastellaan päinvastaisesta näkökulmasta: Miten ihmiset löytävät oman tiensä muuttuvilla työmarkkinoilla? Miten yksilön valinnat, kiinnostuksen kohteet ja arvot tuodaan osaksi prosessia nivomaan yhteen koulutuksessa, työssä ja kolmannella sektorilla hankittu osaaminen? Hankkeen punaisena lankana kulkee käsitys, jonka mukaan uraohjaus on välttämätöntä ja sillä on tärkeä rooli näissä muutos- ja siirtymäprosesseissa.

Hankkeessa painottuvat uranvaihtoon liittyvät urakehitysasiat. Ura ja osaaminen nähdään laajasti. Keskeistä on myös näkemys, että urapolut voivat haarautua mihin suuntaan tahansa ja rakentua aiemmin hankituille taidoille ja resursseille, joita käytetään uusissa tehtävissä. Hankkeessa uraohjauskenttään liitetään myös osaamisen tunnistaminen, jota yleensä käytetään osana aiemmin hankitun osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosessia.

Materiaali koostuu eri osista:

  • Osio, jossa annetaan yleiskuva urakehityksestä ja työelämästä. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa työmarkkinoiden kehitys ja työelämä, ura- ja osaamiskäsitys, aikuisten elämäntilanteeseen liittyvät ominaispiirteet, siirtymät, vastarinta ja muutoshalukkuus.
  • Yli 20 työelämän tapauskuvausta, jotka havainnollistavat laajaa ura- ja osaamiskäsitystä.
  • Ohjaukseen liittyvä osio, jossa on pohdintaa ja paljon harjoituksia eri aihealueilta: osaamisen tunnistaminen, itsetuntemus, uravalinnat ja käytännön teot.
  • Tiivistelmäosio, jossa käsitellään aikuisohjauksen erityispiirteitä ja annetaan siihen liittyviä vinkkejä. Lisäksi pohditaan, mitä uraohjaukselta ja ohjaajan osaamiselta edellytetään laajemmissa uranvaihtoon -siirtymiin liittyvissä prosesseissa.
  • Ehdotus kurssiohjelmaksi uraohjaajille suunnatulle kurssille, jossa käsitellään uraohjausta ja uran kehittämistä työelämässä.

Lue koko hankemateriaali (tanskaksi) täältä.

Yhteyshenkilö: Mette Werner Rasmussen mettewerner@live.dk