Ainutlaatuista osaamista tulevaisuutta varten

Kestävän kehityksen osaaminen on pohjoismainen aikuisille suunnattu täydennyskoulutus, joka järjestetään Pohjoismaiden ministerineuvoston (NMR) tuella. Koulutuksen on suunnitellut NVL:ään kuuluva monialainen verkosto, joka on usean vuoden ajan ideoinut toimenpiteitä, joiden avulla vastuuta kestävästä kehityksestä pyritään tuomaan osaksi arkeamme. NMR:n uudessa ohjelmassa «Vihreä kasvu pohjoismaisittain» käsitellään samoja haasteita, ja ministerineuvosto on päättänyt tukea NVL:n ehdottamaa täydennyskoulutusta pilottihankkeen muodossa. Hanke on ainutlaatuinen mahdollisuus tarjota osallistujille tulevaisuuteen suuntautuvaa tietoa sekä teorian että käytännön kannalta pohjoismaisesta näkökulmasta.

 

Koulutusohjelman tarkoituksena on antaa osallistujille uusia oivalluksia ja inspiraatiota sekä varmistaa, että tietoa jaetaan eteenpäin pohjoismaisissa oppilaitoksissa, järjestöissä ja kansalaisyhteiskunnassa. Vuoden kestävään pilottihankkeeseen sisältyy neljä tapaamista - Norjassa, Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa yksi kussakin – ja sen laajuus on 15 opintopistettä. Ohjelmaan valitaan yhteensä enintään 20 osallistujaa eri Pohjoismaista. Koulutus on maksuton lukuun ottamatta matkakuluja, jotka osallistujien on maksettava itse.  

Kohderyhmänä ovat pedagogit ja kurssien sekä koulutuksen suunnittelijat. Koulutuksen tavoitteena on antaa sivistysliitoille, vapaaehtoisjärjestöille, kansanopistoille ja muille kiinnostuneille osaamistyökalu, joka auttaa ymmärtämään niitä haasteita, joita kohtaamme tulevaisuudessa niin paikallistason, aluetason kuin globaalin tason yhteisöissä. Koulutus antaa osallistujille tietoa hyvistä ratkaisuista ja mahdollisuuksista. Toiveena on, että se myös auttaa muokkaamaan yhteiskuntaa, joka uskaltaa tehdä muutoksia omaksi parhaakseen ja tulevien sukupolvien parhaaksi. 

Hankkeesta vastaavat Norjan sivistysliittojen kattojärjestö Voksenopplæringsforbundet, kestävän kehityksen keskus Stiftelsen Idébanken sekä suomenruotsalainen ammattikorkeakoulu Novia. 

Lisätietoa koulutuksesta, sen taustoista, pääsyvaatimuksista ja ilmoittautumisesta löydät TÄÄLTÄ 

Ellen.Stavlund(ät)vofo.no