Aivoriihi kuntien roolista opitun tunnustamisessa

 
Århusissa ja Kööpenhaminassa pidetyissä kokouksissa on keskusteltu kuntien roolista yhdistystoiminnan ja vapaan sivistystyön kautta saadun osaamisen dokumentoinnissa. Kokouksiin osallistui kuntien työntekijöitä, kansanvalistuslautakuntien jäseniä ja yhdistysaktiiveja.