Ajankohtaisia ideoita hyvään verkko-opetukseen

Tanskalainen koulutuksen arviointi-instituutti EVA on käynnistänyt hankkeen, jossa tutkitaan, miten digitalisaatio toteutuu aikuiskoulutuksessa.

 
Foto: Tirachard Kumtanom Foto: Tirachard Kumtanom

Juuri nyt moni oppilaitos siirtyy lähiopetuksesta etäopetukseen. EVA-instituutti on aloittanut hankkeen, jossa tutkitaan digitalisaation käyttöä aikuiskoulutuksessa sekä siitä tähän mennessä saatuja kokemuksia.

Hankkeen osana on juuri julkaistu artikkeli, jossa kuvaillaan ”Viisi askelta hyvään verkko-opetukseen.”

Askeleiden kehittäjä on professori Gilly Salmon, joka kuuluu maailman johtaviin ajattelijoihin digitaalisen oppimisen ja verkkokoulutuksen suunnittelun alalla. Hänen pedagogisen näkemyksensä taustalla on käsitys, jonka mukaan oppimisen tulee olla merkityksiä luova, aktiivinen prosessi, ja että oppiminen on suurelta osin opiskelijalähtöinen sosiaalinen prosessi.