Akku-rapporten om vuxenutbildning överlämnades

 
Ledningsgruppen överlämnade sin andra mellanrapport 6.3. Utvecklingsområden är lärande på och vid sidan av arbetet, validering av tidigare kunskaper, flexibla kombineringsmöjligheter av examina och delar av examina, samt efterfrågeperspektivet.
www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/Hankkeet/akku/?lang=sv