Aktiviteter og formidling

 

Der er i det nordiske samarbejde fokus på de såkaldte ”yderområders” særlige udfordringer og muligheder. Ø-netværket har medvirket til at styrke ø-områdernes udvikling gennem dialog, ideudvikling og erfaringsudveksling mellem de tre områder. Der har været gennemført konferencer, gensidig videndeling og ideudvikling på alle tre øer. Temaer på konferencer var lokalt aktuelle voksenlæringstemaer bl.a. innovation, vejledning og ”at bygge bro” mellem overgange i uddannelsessystemer. I alle ø-områder er turisme et vigtigt erhverv. Derfor blev der i ø-netværket et år arbejdet med mulighederne udvikling af uddannelse til bæredygtig turisme. Der blev gennemført gensidige studiebesøg, skrevet ansøgninger tl Nordplus og Interreg. Der er stadig kontakt om området. 

Siden 2015 har ø-netværket indgået et pilotudviklingsprojekt udviklet af Netværk for entreprenøriel læring om brug af læringscirkler som kontinuerlig kompetenceudviklingsmodel. Ø-netværket etablerede en cirkel med temaet Integration. Det var aktuelt grundet flygtningekrisen på både Gotland og Bornholm, og man ønskede at fastholde de ny-ankomne. Resultatet var ganske markant. På Gotland betød det fx, at man ændrede struktur i arbejde med ny-ankomne flygtningeforældre. Man arbejdede efter pilotprojektet med flygningeforældre i lærende cirkler. Ud af pilotprojektet udsprang også initiativet ”To-do” seminarer – en arbejdsmodel inspireret af fremtidsværkstedet, der kan bruges til at udvikle nye perspektiver og bæredygtige løsningsforslag på aktuelle lokale udfordringer. Der blev gennemført ”To-do” seminarer på alle tre ø-områder. Den efterfølgende evaluering viste, at der trods kort tidsramme på alle øer blev skabt nye samarbejdskontakter på tværs af sektorer, udviklet og gennemført nye sammenhængende handlinger , Resultater er skrevet i rapporten ”To-Do: En vej til integration af nyankomne?”

Ø-netværket havde et særligt perspektiv på arbejdet. Man ville tale ”med” og ikke ”om” målgruppen (her de nyankomne), og arbejdet foregik på alle seminarer sammen med målgruppen. Dette styrkede deltagerorientering og deltageransvar helt i tråd med arbejdsformens intention. Ø-netværket er afsluttet men arbejdet med formidling og videre udvikling af To-do arbejdsformen fortsætter i 2018.