Aktivitets og tidsplan

Aktivitets og tidsplan for nordisk arbejde med voksenpædagogik 2013 -2014

 
 2013 – 2014


Maj – dec. 2013

  1. Etablering af lokale ø- netværk

Der etableres tre lokale netværk, som har til opgave
·        at definere egne behov for udvikling
·        fastlægge et tema for et lokalt seminar
·        planlægge indhold i samarbejde med den lokale koordinator, den samlende netværkskoordinator og evt. med input fra de andre ø’er og NVL

Den svenske koordinator er ansvarlig for lokale aktiviteter på Gotland

Den Ålandske koordinator er ansvarlig for lokale aktiviteter på Åland

Den danske koordinator er ansvarlig for lokale aktiviteter på Bornholm og den afsluttende  fælles nordiske konference

 

D.2. okt.

Etablering  af og første fælles netværksmøde afholdes på Bornholm (2.okt.)

Der etableres et fælles netværk bestående af alle eller dele af de lokale netværk, som har til opgave at
·        Afklare fortsat interesse
·        Diskutere og beskrive fælles problematikker – muligheder og udfordringer
·        Beskrive sammenlignelige muligheder og udfordringer
·        Planlægge og gennemføre fælles afsluttende nordisk seminar ultimo 2014
·        Beskrive fælles ideer til evt. videre arbejde efter 2014 og til evt. løsningsmodeller, der kan arbejdes videre med
·        Formidle ideer og resultater til NVL og evt. i andre nordiske sammenhænge
·        Præsentere ø- projektet på Folkemødet Bornholm, evt. Almedalsveckan og hvis noget lignende findes på Åland.

Den danske er ansvarlig for koordinering af de fælles netværksmøder

 

D.3.oktober
·        Seminar gennemføres på Bornholm

 

  1. Planlægning af lokalt seminar på Gotland påbegyndes.
  2. Lokalt netværk på Åland etableres

 

Aktivitetsplan 2014

17.-18. februar
·        Fælles netværksmøde – status på arbejdet og videre perspektiver

 

28.-29. April
·        Lokalt seminar gennemføres på Gotland

 

12.-14. Juni.
·        Præsentation af ø-samarbejdet på Folkemødet på Bornholm

 

Slutningen af maj.- ultimo august
·        Lokalt seminar på Åland gennemføres

 

Aug. – sept.
·        Fælles netværksmøde – samler op og fremadretter resultater fra de tre lokale seminarer. Planlægger det afsluttende fælles seminar – centrale omdrejningspkt. opsamlende og fremadrettede perspektiver og ønsker.

 

2014-2015

Nov.-feb.
·        Det afsluttende fælles seminar gennemføres og dokumenteres
·        Fælles afsluttende netværksmøde. Dokumentation og perspektivering af resultater fra netværksarbejdet. Afklaring af om der er interesse for videre fælles arbejde, beskrivelse af evt. fælles interessetemaer for videre arbejde.

 

 

Maria 02.11.13.


 


Foreløbig skematisk oversigtBornholm

Maria ansvarlig. Netværk etableret. Seminar gennemført. Tema Innovation - entreprenørskab

 Fælles ø-netværk

Ansvarlig Maria.

Opgave:

- opsamle og perspektivere ideer

- sikre dokumentation af fælles netværksmøder, seminarer, og perspektivering af fælles ideer til videre arbejde

- deltager i et eller flere lokale netværksmøder, især de der handler om konkrete lokale seminarer – opgave at tænke, skabe sammenhæng og foreslå ideer til input fra de andre øer, NVL og Norden

- ansvarlig for, i samarbejde med det fælles netværk, at planlægge og gennemføre det afsluttende fælles nordiske ø-seminar.

 Gotland

Asta ansvarlig. Netværk etableret. Seminar under planlægning. Gennemføres 28.04.13.

Tema ikke endeligt fastlagt

 

 Åland

Vivve ansvarlig. Netværk under etablering

Seminar gennemføres lige før eller lige efter sommer 2014

Tema ikke fastlagt

 

 

Fælles Nordisk konference

Maria ansvarlig.

-Planlægges med afsæt i dokumentation fra de tre lokale seminarer

-Planlægges af det fælles netværk

-Dokumenteres og perspektiveres ift evt. videre arbejde

-Resultater formidles til NVL og evt. i andre nordiske sammenhænge.