Aktivt medborgarskap

 

Aktivt medborgarskap

I Norden har man under flera decennier i olika sammanhang diskuterat och forskat kring frågor som rör aktivt medborgarskap och demokrati. Det livslånga lärandet har en central roll för aktivt och demokratiskt medborgarskap. När man granskar medborgarinflytande kan man göra en skillnad mellan aktivt och demokratiskt medborgarskap.

- aktivt medborgarskap (social participation) hänvisar till en medborgares aktivitet och frivilliga engagemang i sociala och kulturella grupper under fritiden. Hit kan räknas exempelvis föreningsaktivitet, religiös verksamhet och tillhörighet till ett brett spektrum av sociala grupper, t.ex., när en vuxen går en kvällskurs i spanska, yoga eller något hobbyrelaterat ämne på ett lokalt medborgarinstitut.
- demokratiskt medborgarskap (civic participation) bygger på utövandet av medborgarinflytande i form av kunskaper och praktiska färdigheter att påverka händelser och beslutsprocesser lokalt, regionalt eller överregionalt, t.ex., när man skriver tidningsinsändare eller röstar i allmänna val.

Man kan också skilja mellan aktiva individer och aktiva medborgare. I den privata sfären kan en person vara aktiv, samla på frimärken eller syssla med bodybuilding, men denna individualistiska aktivitet har i sig ingen effekt på samhället eller kollektivet. Människan blir en aktiv medborgare så fort hon / han kommer ut ur det privata/individuella och börjar fungera inom ramen för en grupp, ett kollektiv eller ett samfund.


Folkbildningen samverkar med UR kring digitala klyftan

Folkbildningen samverkar med Utbildningsradion om en programsatsning under 2008 vilken kulminerar vecka 36, första veckan i september. Satsningen kallas ”Logga in” – folkbildning i samverkan med UR.
UR kommer att producera och sända fem TV-program på 15 minuter måndag till fredag under första veckan i september. Dessa sänds i SVT. Programmen kommer att belysa olika målgrupper som tidigare inte använt datorer och internet men som börjat använda de digitala möjligheterna efter kontakt med folkbildningens olika verksamheter. Utgångspunkten i programmen blir personliga reportage.
Information och annat material finns även på Folkbildningsnätets pedagogiska resurssidor, temasidan Demokrati och digital delaktighet.
Länk till Pedagogiska resurser

Vad kan folkbildningen bidra med?

Den nordiska Demokratikonferensen – Demokratins dimensioner, bildningens betydelse
- gemensamma uttalanden till Nordiska Ministerrådet och Nordiska Rådet 061201:
pdf

Maktutredningar i de nordiska länderna


Nordiska initiativ

för aktivt medborgarskap utgående från principen om livslångt lärande:
www.om.fi/tulostus/30577.htm

Discuss Plan D

This discussion, which all citizens are invited to join, is part of the Commission's "Plan D" for Dialogue, Debate and Democracy in response to a call by the European Council for a period of reflection following the negative votes in France and The Netherlands on the proposed Constitutional Treaty.
The address of the Discussion Forum is:
http://europa.eu.int/debateeurope

Lytte, kommunikere og tilpasse budskabet lokalt –

Kommissionens nye tilgang til dialog og kommunikation med de europæiske borgere
Europa-Kommissionen godkendte i dag handlingsplanen om bedre kommunikation om Europa, som er foreslået af Kommissionens næstformand Margot Wallström, der er ansvarlig for institutionelle forbindelser og kommunikationsstrategi. De 50 foranstaltninger, som planen omfatter, sigter på at forbedre Kommissionens kapacitet og evne til at kommunikere EU-politikken ud til medborgerne.
Läs mer

Tips:

Kolla om det finns något seminarium eller konferens i anslutning till detta tema. Till Kalender-sidan