Aktuella teman

 

NVL:s temasidor ger överblick över aktuella temaer inom nordisk LLL samarbete. 

Nordisk samarbete inom vuxnas lärande är tematiskt kopplat till MR-U:s strategi. Under perioden 2011–2012 fokuserar NVL på följande fem teman: 

• Kompetensutveckling, särskilt fokus på arbetsplats som läringsarena 
• Flexibilitet i utbildningar 
• Innovation, främjandet av kreativa och innovativa kompetenser i utbildningar 
• Validering 
• Vägledning 

Från tema-sidorna finns länkar till de NVL-nätverk som är relaterade till temat och aktuella rapporter. Temasidor ger överblick över hur vad NVL jobbar med nordiskt och nationellt. 

Klicka på någon av rubrikerna till vänster för mer information. 
Mera kategorier finner du i 
NVL:s Nyckelordlista.