Åland - System och lagstiftning

 
Åland - System och lagstiftning Norden.org

 

Systemet för validering

Ett system för alltäckande validering finns inte på Åland. Ett valideringsprojekt som startade 2008 pågår till slutet av 2012 med målsättningen att ”skapa ett nätverk av samtliga aktörer som involveras i det livslånga lärandet och den kompetensutveckling som sker bland den vuxna befolkningen”. I åländsk lagstiftning nämns validering enbart i den nya lagen om gymnasieutbildning (se nedan).

Lagstiftning

Enligt landskapslag om gymnasieutbildning (ÅFS 13:2011) är validering en process med strukturerad bedömning, värdering, dokumentation samt erkännande av en persons kunskaper och kompetens, oberoende av hur de förvärvats
Ansvar för/genomförande av validering
Inom högskolan på Åland genomförs valideringen på basen av den valideringshandbok som framtagits inom högskolan (2009). Inom den nybildade gymnasieskolan kommer validering att genomföras bl a via de 4-5 yrkesråd som kommer att finnas inom gymnasieskolan. Eftersom organisationen är ny har yrkesråden inte ännu tillsatts (september 2011). Eftersom utbildning hör till självstyrelsens område har Ålands landskapsregering centralt ett övergripande ansvar för validering. Ålands arbetsmarknads- och studieserviceenhet (Ams) ansvarar för valideringen för arbetsmarknaden.