Alandica Debatt

Inkluderande ledarskap & Lärandecirkel som metod för kompetensutveckling

 

Inkluderande ledarskap

Tidpunkt: 11 juni, kl. 14.00-15.45

Plats: Alandica Rum Fiskö

 - Inkluderande ledarskap är viktigt i dagens mångkulturella samhälle men det förutsätter ny kunskap om ledarskap i mångkulturella och multietniska sammanhang.

Pirjo Lahdenperä, professor emerita i pedagogik vid Mälardalens högskola har publicerat ett antal böcker om interkulturellt ledarskap och pedagogik.

I föreläsningen fokuserar hon på gränsöverskridande och inkluderande ledarskap och betydelsen av ledarens personliga kvaliteter. Seminariet riktar sig till ledare inom skola, barnsorg och andra verksamheter och organisationer men även till övriga som är intresserade av interkulturella samhällsfrågor relaterade till ledarskap.

Arrangör:
Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) i samarbete med Utbildnings- och kulturavdelningen

Lärandecirkel som metod för kompetensutveckling

Tidpunkt: 11 juni, kl. 16.00-16.45

Plats: Alandica Rum Fiskö

På seminariet presenterar Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) lärande- och forskningscirkeln som metod för kompetensutveckling och hur man kan arbeta med cirkelarbetsformen i vuxenutbildningssammanhang. Maria Marquard, NVL koordinator i Danmark presenterar metoden och Siv Ekström, rektor vid Medis i Mariehamn berättar om erfarenheter och intryck som deltagare i NVL:s lärandecirkel Ledarskap och inklusion.

Maria Marquard har tillsammans med Pirjo Lahdenperä, Mälardalens högskola författat Handbok – Lärandecirklar i nordisk kontext. Handboken har finansierats av Nordiska ministerrådet genom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och finns att ladda ner här: https://nvl.org/Content/Handbok.

Arrangör: Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL)