AlandicaDebatt – en arena för samhällssamtal

AlandicaDebatt arrangeras i år av Ålands landskapsregering i samarbete med nätverket bärkraft.ax. och dess medaktörer.

 
Foto: Marja Beckmann Foto: Marja Beckmann

AlandicaDebatt ska erbjuda en arena för samhällssamtalet på svenska i Finland och vara en plattform för berättelsen om Åland som ett ambitiöst samhälle med en samhällssträvan i internationell framkant, där kunskapen om visionen Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar sprids.

AlandicaDebatt inleds på Ålands självstyrelsedag söndagen den 9 juni med en folkfest i hållbarhetens och demokratins tecken. Målet med dagen är att stärka förtroendet för demokratin och dess institutioner. Programmet riktar sig till alla på Åland, med särskilt fokus på ungdomar. På plats manifesteras hållbarheten i praktiken: schysst mat och aktiviteter som är bra för vår hälsa och vår miljö. Det blir också en mötesplats inför höstens val där politikerna möter ungdomar och samtalar om de viktigaste ungdomsfrågorna just nu.

Den 10.6 flyttar AlandicaDebatt in i kultur och kongresshuset som kommer att fyllas av utställare och samhällsaktörer. Det kommer att arrangeras 35 olika seminarier och debatter under två dagar. AlandicaDebatt kommer att gästas av tre nordiska ministrar, svenska nordiska samarbetsministern Ann Linde, Grönlands nordiska samarbetsminister Vittus Qujaukitsoq samt Färöarnas utrikesminister Poul Michelsen.

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL deltar under dagarna som en av totalt 30 utställare samt som arrangör av två seminarier tisdagen den 11 juni som handlar om ledarskap, inklusion och metoder för kompetensutveckling: 

  • Det första seminariet kommer att fokusera kring gränsöverskridande och inkluderande ledarskap. Föreläsare är Pirjo Lahdenperä, professor emerita i pedagogik vid Mälardalens högskola. Seminariet riktar sig till ledare inom skola, barnomsorg och andra verksamheter och organisationer men även till övriga intresserade av interkulturella samhällsfrågor relaterade till ledarskap. Seminariet arrangeras i samarbetet med landskapsregeringens utbildnings- och kulutravdelning.

  • På det andra seminariet presenteras lärandecirkeln som metod för kompetensutveckling och hur man kan arbeta med cirkelarbetsformen i vuxenutbildningssammanhang. Maria Marquard, NVL koordinator i Danmark presenterar metoden tillsammans med Siv Ekström, rektor vid Medborgarinstitutet i Mariehamn, som berättar om erfarenheter och intryck som deltagare i NVL:s lärandecirkel Ledarskap och inklusion.

Som avslutning den 11 juni arrangeras en åländsk partiledardebatt som leds av medierna på Åland. Information om programmet och deltagare finns på www.alandicadebatt.ax