AlandicaDebatt – ny arena för samhällsfrågor

Nu kan ytterligare ett namn läggas till de nordiska sommararenorna för samhällsfrågor. Från och med juni 2018 finns även AlandicaDebatt på Åland, en svenskspråkig arena för samhällsfrågor av intresse för hela Finland och Norden.

 
Alandica kultur och kongresshus på Åland. Utställning på Sjöfartens dag 2018. Foto: Gunnar Westerholm Alandica kultur och kongresshus på Åland. Utställning på Sjöfartens dag 2018. Foto: Gunnar Westerholm

Den 13 och 14 juni arrangeras AlandicaDebatt för första gången och den kan ses som Ålands svar på Almedalsveckan på Gotland, Suomiareena i Finland och Folkemøde på Bornholm. Temat för dagarna är Norden i förändring.

Runt 25 seminarier och debatter arrangeras under dagarna och närmare 40 organisationer deltar som utställare.

Även NVL deltar i AlandicaDebatt i utställningen och med seminariet ”Presentation av samarbete i Östersjöområdet och To Do metoden på Åland, Gotland och Bornholm”. Föreläsare är Maria Marquard, NVL koordinator i Danmark.

Seminariet hålls onsdagen den 13 juni och presenterar ett tvåårigt projekt i NVL:s Ö-nätverk i Östersjöområdet. Ö-nätverket i Östersjöregionen har testat och utvärderat nya praktiska och framtidsorienterade undervisnings- och inlärningsmetoder som främjar deltagarnas utveckling av entreprenörsanda, kreativitet och innovation. Arbetsmetoden ”To-Do methodology” har bidragit till kvalitetsutveckling inom vuxnas lärande och skapat en lokal tvärsektoriell dialog, samt samarbete mellan myndigheter, utbildningsanordnare, företagare och nyanlända flyktingar.

Inom projektet har sammanlagt 7 utbildningssessioner på tre öar utvärderats. Åland genomförde sista kursen i februari 2017. För att kvalitetssäkra pilotprojektet har samma evalueringsdesign implementerats på alla tre öar och resultat analyserats i samarbete med forskare från NVL:s nätverk för entreprenöriellt lärande och innovation. Resultaten har sammanställts i en rapport ”To-Do: En vej til integration af nyankomne?”.

Information om programmet och deltagare finns här.