Ålands vuxenutbildning behöver infrastruktur

 
Kommitténs uppdrag var att klarlägga nuläget, vuxenutbildningens status, roll och ansvarsområde samt bereda ett förslag till lagstiftning om vuxenutbildning. Kommittén konstaterar att det behövs en infrastruktur för vuxenutbildningen som framför allt syftar till att ge individerna en överblick över utbud, förutsättningar och möjligheter.
Innehållet i strukturen berör bl.a. regelverk, information, vägledning och validering. Såväl individernas behov som efterfrågan i samhället ska utgöra utgångspunkter. Samverkan och ansvarsfördelning mellan olika parter betonas.
Kommittén konstaterar att en handlingsplan behövs i relation till de föreslagna åtgärderna. Vidare förordar kommittén att vuxenutbildningen koordineras med den nya gymnasieskolan men understryker vikten av att identifiera särskilda hänsyn och gränsdragningar. Ett särskilt identifierat område under tillväxt är den ökade inflyttningen av personer med annat modersmål än svenska under de senaste åren. 
Betänkandet kan inom kort laddas ner via
www.regeringen.ax/utbildning_kultur/index.pbs