Alastair Creelman – spesialisten på e-læring og samarbeid på nett

Alastair Creelman er skotten som gjorde svenske av seg, giftet seg finsk og reiser nå Norden rundt med kunnskap og entusiasme om mulighetene som netteknologien byr på.

 
Alastair sier selv han er nysgjerrig. Nysgjerrigheten gjelder også byer og steder han besøker. Her tar han seg en spasertur i Slottsparken i Oslo. Torhild Slåtto Alastair sier selv han er nysgjerrig. Nysgjerrigheten gjelder også byer og steder han besøker. Her tar han seg en spasertur i Slottsparken i Oslo.

Han har arbeidsplassen sin på universitetsbiblioteket ved Linnéuniversitetet i Kalmar, men han er nesten like mye på reise som han er på kontoret sitt. Eller han sitter i nettmøter med prosjektpartnere og kontakter verden rundt. Han er en attraktiv foredragsholder som alltid byr på ferskvare med oppdatert kunnskap om læring og samarbeid på nett.

Vi møter Alastair på et seminar i Oslo, arrangert av Nordisk nettverk for voksnes læring, NVL. Han skal holde et par timers kurs om «Samarbeid på nett – i klassen og utenfor». Tilretteleggingen for å lære sammen er det viktige, altså bruken av teknologien, ikke teknologien i seg selv.

- Jeg er egentlig ikke interessert i teknologien, men i mulighetene den gir oss til å lære sammen på nettet.
Nye nettverktøy med stadig nye og spennende muligheter dukker opp i høyt tempo.Alastair er så ivrig og flittig til å prøve ut nye verktøy at han en gang fikk følgende kommentar, «si meg, har du et liv utenfor nettet?» Et liv utenom nettet har han virkelig også, blant annet med sin store interesse for bier. Men det må bli et annet intervju.

Entusiastisk, nyfiken

- Kan du beskrive deg selv med fire ord?
- Entusiastisk, spontan, nyfiken – og jeg kan også gå trøtt.

- Fortell om en typisk arbeidsdag?
- Det varierer sterkt siden jeg er engasjert i mange både interne og eksterne prosjekt som handler om IKT i læring. Jeg må hoppe fra prosjekt til prosjekt, og har nok ofte mer kontakt med kolleger i andre land enn de kollegene som sitter på kontoret ved siden av. Jeg skriver hele tiden, på egne blogger, websider, tidsskriftartikler og interne rapporter. Ellers er jeg mye på reisefot.

Alastairs to blogger kommer jevnt og trutt hver eneste uke. Det er nyhetsbloggen Flexspan og The Corridor of Uncertainty, hvor han observerer, reflekterer og gjerne stiller spørsmål. I en kåring av svenske blogger på utdanningssektoren ble han plassert i topp-fem. Velfortjent, tør vi påstå. Mange leser og lytter til Alastairs stemme. Bloggene hans har mellom 9000 og 14000 treff i måneden på det meste.

Forandret livet mitt

- Når du ser deg tilbake, hva har du gjort som du er særlig glad for?
- Det er nettopp blogging og publisering på nett! Da jeg begynte å legge ut arbeidet mitt på nettet, forandret det livet mitt. Gjennom åpenhet og deling har jeg fått kontakter som har gitt med stadig nye muligheter, og det har bare rullet på. Jeg har fått treffe folk fra hele verden og kommet inn i grupper som jeg ellers ikke hadde deltatt i. Til tider lurer jeg på - hvordan i all verden havnet jeg i denne gruppen…  

Vi må ut av boblene og jobbe på tvers

Alastair er den svenske representanten i Distans, ett nettverk inom Nordisk nettverk for voksnes læring, NVL.
- Hva lærer du gjennom det nordiske samarbeidet som du har bruk for i jobben på Linnéuniversitetet?
- Det nordiske samarbeidet gir meg et bredere perspektiv på læring og utdanning. Det er alltid en risk at vi alle jobber i våre egne bobler, det være seg på universitet, i skole eller i voksenutdanning. Vi må ut av boblene våre, vi må jobbe på langs og tvers. Vi må vise at nettet gir oss rike muligheter til å samarbeide. Vi lærer gjennom samarbeid! Det alltid fint å møtes fysisk, og det fortsetter vi med, men vi når så mye lenger med å bruke nettet. For høyere utdanning er det nyttig å se hvordan andre utdanningssektorer bruker IKT for å løse sine problem – og vice versa.
Alastair er brobygger mellom ulike miljøer, og han er en alltid optimistisk talsmann for åpenhet og deling.

- Åpenhet lønner seg. Vi trenger åpne læringsressurser, tilgjengelige på nettet. Hvorfor skal noen holde kunnskapen for seg selv? Vi må jobbe på grasrota og oppover, og samtidig må vi jobbe ovenfra med stimulans fra ledelse og departement. Hvis vi bare jobber nedenfra, blir det som kokende vann i en kasserolle hvor vannet fordamper. Vi trenger at myndighetene er med, og at dampen kanaliseres til energi, først da blir det resultater. Det må være kontakt og deling over utdanningsnivåene og skoleslagene.

Tilgang på hverandres TV-kanaler

- Hva assosierer du først og fremst med Norden? - Natur. Frihet. Det er land og landområder med mye felles, hvor de fleste språk er i slekt med hverandre. Det er felleskjensle, samhørighet og åpenhet.
- Har du en spesiell opplevelse fra reisene og møtene i Norden?
- Det har vært mange fine opplevelser, fantastisk å besøke Grønland, Island, Åland. Jeg beundrer de små samfunnene. Se bare Færøyene som opprettholder språk, kultur, utdanning og velferd for 50 000 personer. Det er fascinerende.
- Om du var nordisk minister for voksnes læring, hva ville du foreta deg?
- Enda mer samarbeid mellom landene og en tydeligere nordisk profil internasjonalt! Jeg ville satset på de nordiske språkene. De nasjonale TV-kanalene skulle være tilgjengelige i alle nordiske land, slik at vi blir mer fortrolig med hverandres språk og slipper å gå over på engelsk.


Om fem år?

FAKTABOKS:
Navn og land:                     Alastair Creelman, Sverige/Skottland
Nåværende stilling: Spesialist e-lärande, Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet, Kalmar
Høyeste formelle utdanning: Master of Arts (Edinburgh University), Post Graduate Certificate of Education (Leicester University)

I løpet av de to årene Alastair har deltatt i Distans-nettverket i NVL har hatt bidratt med en rekke presentasjoner og workshop-er, han har arrangert webinarer og skrevet og publisert på nett. Han er også aktiv partner i det nordiske Nordplus-prosjektet Webinar – for interaktiv og kollaborativ læring. Prosjektet er midt i kjernen av det han er opptatt og oppslukt av – samarbeid på nett, læring og deling.
- Men hva gjør du om fem år? Alastair blir nesten svar skyldig. Han tenker seg om.
- Om fem år, dersom vi da har lykkes med å få tatt i bruk de mulighetene som ligger i nettbasert læring, ja, da vil jeg finne på noe nytt!   
 

 

Blogger:
Corridor of Uncertainty, thoughts and reflections on technology in education: http://acreelman.blogspot.se/
Flexspan, nyheter och trender inom nätbaserad utbildning: http://flexspan.blogspot.se/
Rolle i NVL: Svensk representant i NVL Distans
Nordiske oppdrag og prosjekter de siste årene: Nordplus-prosjektet Webinar – for interactive and collaborative learning (2014-2016)
Tidligere: Deltok for Høgskolan i Kalmar i Second Life-prosjekt sammen med bl. a. Høgskolen i Molde og Norgesuniversitetet