Äldre i arbetslivet

 

Äldre i arbetslivet

 
 

Nätverket riktar sig till utbildare, utbildningsarrangörer, arbetsmarknadsparter och beslutsfattare. Nätverket vill ändra attityder och utveckla program för utveckling av mänskliga resurser, med speciell hänsyn till äldre. Man vill presentera principer för hur man arbetar för bättre möjligheter för äldre i arbetslivet i praktiken.

Aktuellt 2012

• Nätverket organiserar nordiska informationssatsningar för att sätta fokus på välbefinnande och möjligheter för kompetensutvecklingen för de äldre i arbetslivet.

• Nätverket bidrar till ett europeiskt seminarium i anslutning till Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna.

Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen

Tid: 16. - 17.2.2012
Plats: Helsingfors universitet, Helsingfors

Mera information: HTML

Seniorkonferansen 2012: Stå i jobb lenger

1.3.2012, Melsomvik, Stokke i Vestfold, Norge

Les mer: HTML

Material fra konferensen: HTML 

 
 
Verksamhetsplan 2012
HTML | PDF
 
Tema
 
Nätverkets medlemmar
PDF

 

New report:

Social Partners: out with early exit – in with lifelong learning and career development?

Rapporten redogör för i vilken utsträckning arbetsmarknadens parter i de nordiska länderna utarbetat policy och strategier för att stödja sina äldre medlemmars möjligheter till livslångt lärande och karriärutveckling.

PDF

 

Social partners, older workers and lifelong learning

A paper written by Tarja Tikkanen

PDF

 

Older Workers in the Nordic countries

Broschure in English (pdf)