Aldrig før har så mange taget universitets eksamen fra universiteterne i Island

 
På webben, Hagstofa Islands www.hagstofa.is det er  Islands Statistik, oplyses at de islandske universiteter har udskivet  3.521 elever med 3.553 eksamen i skoleåret 2006-2007. Aldrig før har lige så mange studenter gjort færdig sin universitetsgrad i Island på et skoleår siden man begyndte at indsamle statistiske oplysninger på Hagstofa Islands i året 1995. 
Færdig uddannede med eksamen på universitets niveau var 4,7 % flere er året før. Der af er øgningen 2,6 % med akademisk grunduddannelse, uddannede med Masters grad var 48 % flere en året 2006- 2007, 10 doktorer blev udannede men det er 5 færre en året før.  Kvinder udgør 67,6 % af alle uddannede fra universiteter og mænd 32,4 %.