Alfalärare berättar

 
Alfalärare berättar Marja Beckman

I tre dagar samlades över 160 lärare från hela Norden i den vackra miljön på den svenska västkusten, alldeles vid havet. Lärarna har ett gemensamt: de undervisar vuxna nyanlända med ingen eller mycket kort utbildning i hemlandet. De studerande har ofta hård press på sig att lära sig det inhemska språket, eftersom några av de nordiska länderna kräver grundläggande språkkunskaper för att få permanent uppehållstillstånd. På konferensen ”Lärarkompetens och undervisningspraktik” varvades föreläsningar med workshops och samtal i blandade nordiska grupper.

Så här tyckte några av deltagarna om konferensen:

Vad tar du med dig från Alfabetiseringskonferensen?

Susanne LubagoSusanne Lubago
Lärare på Lær dansk Syd i Sønderborg, Danmark:

— Det bästa är att prata med folk som också brinner för detta ämne och utväxla tips och idéer med varandra. Mycket av konferensen pågår ju i pauserna! Omgivningen har varit fantastisk. Även på föreläsningarna fick jag mycket intressant ny information. Drömscenariot vore att ha det som Karen Schramm när hon utvecklade sitt strategiprojekt, att kunna ge deltagarna femton individuella timmar i veckan. Jag tänker också att en sida som hejsvenska.se, som presenterades i karusellerna, lätt skulle kunna översättas till danska.
Abdulkhadir MohamedAbdulkhadir Mohamed

Samordnare och modersmålslärare i somaliska på Hyllie Park folkhögskola i Malmö, Sverige:

– Jag tar med mig väldigt mycket. Från föreläsningen om kontrastiva aspekter på vanliga invandrarspråk tar jag med mig tankar om hur vi kan använda den kunskap vi har i deltagarnas språk för att lära dem svenska. Eftersom jag själv talar somaliska och har svenska som andraspråk funderar jag över hur jag kan använda mitt modersmål i undervisningen. Det är viktigt att veta skillnaden mellan språken, deras uppbyggnad, stavelser och ljud. Från den tyska professorn (Karen Schramm) tar jag med mig tankar om hur lärarna kan kartlägga vad eleverna vill och vad de kan. Med den kunskapen blir det lättare att gå vidare i sitt lärande. Jag tar också med mig Qarin Frankers ord om att eleverna är vuxna personer som ofta barnförklaras och nedvärderas. Karusellerna var väldigt bra, till exempel Ingrid Alnes Buanes från Bergen om hur du använder språk. Jag blev också inspirerad av idén om att låta deltagare som läser på högre nivåer hjälpa dem på lägre nivå och därmed få repetition i sitt eget lärande.

Solborg JonsdottirSólborg Jónsdottir

Lärare på Mimir-simenntun, ett center för livslångt lärande för vuxna i Reykjavik, Island:

– Jag var på Alfarådets konferens 2010 (men inte 2012), och ser hur diskussionerna och metoderna har utvecklats. Jag kan se att vi har kommit ganska kort väg på Island jämfört med andra nordiska länder inom läskunnighetskurser och utbildning av lärare. Det är användbart och bra att se att lärarna kan använda elevens modersmål som ett verktyg för att eleven ska lära sig målspråket. Föredraget om lärstrategier var också nyttigt. Många av våra studievägledare är osäkra när de talar med invandrare, och jag skulle vilja implementera metoden med lärstrategier till Island och hitta vårt eget sätt att använda den. Om du tror att det bara finns ett sätt att lära på, tror du kanske att lärande inte är något för dig, men om du kan se andra sätt att lära, kanske du blir motiverad. Karusellsystemet var också väldigt bra. Jag tänker till exempel på vardagsmatematiken, att lära eleverna förstå begrepp som ”mer än” och ”mindre än” är ofta glömt i språkundervisning. Därtill har atmosfären varit fin och jag har mött många människor som jag kan samarbeta med senare.

Elisabeth BerganderElisabeth Bergander

Lärare på kommunal vuxenutbildning i Bærum i Norge:

– Jag har fått många nya idéer! Jag tänkte studera kontrastering och har en idé om att var och en i personalen skulle kunna specialisera sig på varsitt av de vanligaste invandrarspråken, till exempel thai, arabiska och somaliska. Lärare inom alfabetiseringsundervisning arbetar ofta med människor utan skolerfarenhet, vilket kräver bra lärandestrategier. Det är därför viktigt att lärarna får hjälp att utveckla strategier som passar deltagarna, eller att deltagarna själva berättar för lärarna hur de bäst lär sig, så att lärarna kan ta hänsyn till detta i undervisningen. Det var bra att konferensen fokuserade på detta. Vi arbetar mycket med Ipad på vår skola och ingår i ett nätverk med andra skolor som också gör det. Det är ett nationellt nätverk, men det skulle mycket väl kunna byggas ut och bli nordiskt! Framför allt känner jag mig inspirerad, inte minst av samtalen i de nordiska grupperna. Det är viktigt att fortsätta det goda nordiska samarbetet i framtiden även om det inte blir någon konferens om två år. Jag hoppas verkligen att vi får till några bra nordiska nätverk inom kort.

Länkar

Sök efter hashtaggen #alfa14 på twitter.com och se Twitterflödet från konferensen.

Alfarådet bildades 2006 och har representanter från hela Norden. Rådet har arrangerat flera konferenser tidigare. Länk: alfaradet.net

www.nordplusonline.org: Här kan lärare söka medel för att besöka kollegor i grannländerna och arrangera samnordiska projekt.

Hejsvenska.se: En interaktiv hemsida som skapats på initiativ av Komvux i Malmö stad, med hjälp av statsbidrag från Skolverket. Den skapades för att de studerande ska kunna repetera och öva så många gånger de vill.

DialogWeb skrev i juni 2014 om festivalen Literacy for all