Alfarådet

 

Alfarådet

 
www.alfaradet.net
 

- ett nordiskt nätverk för frågor inom alfabetiseringsområdet

Alfarådet är ett nätverk bestående av representanter för olika nordiska nationella och lokala organ som i sina uppdrag har ansvar för utveckling av utbildning för vuxna utan eller med mycket kort formell skolutbildning och som inte har de nordiska språken som modersmål.

Nätverkets syfte är att: förbättra möjligheterna för dessa vuxna att aktivt kunna delta i samhällslivet och i de demokratiska processerna.

 

Läs mer om Alfarådets formål/syfte och organisation här

 

Läs mer om Alfarådets medlemmar här

 

Nordisk alfabetiseringskonferanse 2012

Konferansen Den profesjonelle alfabetiseringslæreren ble arrangert i Sandefjord i Norge 19.-21.september. Det var i alt 200 deltakere. Konferansen  var helt fulltegnet. Alle de nordiske land var representert.
Deltakerne fikk på forhånd tilsendt  dokumentet “Förslag till kompetensbeskrivning av en alfabetiseringslärare” som er ført i pennen av Qarin Franker og Lilly Christensen. Dette dokumentet ble presentert både i plenum og diskutert i de nordiske grupper.

 
 
Foto: NVL:s arkiv
 
Verksamhetsplan 2012
HTML | PDF
 

Årsrapport 2011

PDF
 
Kartlegning av alfabetisering i Norden
Lenk til kartlegning
 

Relaterat tema:

Lika möjligheter
 
Faktablad (pdf)
 

Relaterade artiklar i DialogWeb

8/2007 | 8/2006 | 7/2006 | 4/2005