Alfarådet - Verksamhetsplan 2014

 

1. Flexibilitet i utbildning

1.1.    Verksamhetsmål

a) NVL har bidragit till kvalitetsutveckling av undervisning inom grundläggande literacitet genom kompetensutveckling av lärare och erfarenhetsutbyte kring metoder och läromedel.

b) NVL har fokuserat på svaga grupper i samhället i relation till digital kompetens och utvärderat deras möjligheter att delta i lärande genom flexibla vägar/metoder.

c) NVL har identifierat behov för vidare insatser och behov för utveckling genom
nordiska nätverk och samarbete med europeiska nätverk.


1.1.a. Kompetenseudvikling af voksenlærere i 2014 har det nordiske alfaråd

- I samarbejde med koordinator i NVL arbejdet på implementering af kompetencebeskrivelsen for lærere i grundlæggende litteracitet for voksne med andet modersmål end et nordisk sprog, som NVL publicerede i 2013.

- haft kontakt og dialog med relevante departementer og læreruddannelsesinstitutioner /universiteter i de respektive lande om etablering af uddannelse og  efter- og videreuddannelse.

- i samarbejde med læreruddannelsesinstitutioner påbegyndt arbedet med at beskrive modeller og modullisering på grundlag af kompetencebeskrivelsen, herunder indplasering på en akademisk nivåskala

- informeret relevante departementer og uddannelsesinstitutioner om kompetencebeskrivelsen med henblik på, at der er kendskab til kompetencebeskrivelsen i myndighedernes og uddannelsesinstitutionernes kvalitetsudviling af undervisningen i grundlæggende litteracitet.

- afholdt  en nordisk lærerkonference, september 2014,  Gullmarsstrand, Sverige, hvor der har været fokus på  opfølgning på kompetencebeskrivelsen for underviserne.


1.1.b Digital kompetence. I 2014 har det nordiske alfaråd haft fokus på

-  den digitale kompetence og e-læring  i undervisningen i grundlæggende litteracitet og i efteruddannelse af lærere.

-  information om nye tilbud og materialer i læreruddannelse, kurser og lærerkonferencen 2014.

- e-læring/fjernundervisning /blended learning  i  udviklingen af nye nordiske uddannelses- og efteruddannelsestilbud for lærere i grundlæggende litteracitet.


1.1.c.  Samarbejde gennem nordiske og europæiske netværk i 2014 har det nordiske alfaråd

- arbejdet på implementering af nordiske uddannelses- og efteruddannelsestilbud for undervisere i grundlæggende litteracitet i samarbejde mellem nordiske uddannelsesinstitutioner/universiteter med deltagelse af undervisere fra de nordiske lande.

-  initieret samarbejde gennem for eksempel Nordand, Norliks og andre netværk på andetsprogs- og litteracitetsområdet.

-  fortsat kontakten og samarbejdet med de internationale netværk som LESLLA, EU-Speak og EBSN

-  fortsat kontakten  med det nordiske fængselsråd for eventuelt nærmere samarbejde

-  har taget ny NVL- hjemmeside for Alfarådet i brug 


Planlagte møter 2014

1. Ad hoc arbejdsmøde på DPU, Aarhus Universitet om en første  drøftelse af  indhold/form i uddannelse på universitetsniveau ( Qarin, Karen Lund, Vigdis, Lilly?) den 26 /27 maj  2014 i København.

2.  1 repræsentant for Alfarådet deltager i Leslla 2014 den 28 - 30 august, Radboud Universitet, Holland.

3.  Alfarådsmøde og konference den 16 - 19 september 2014 , Fiskebäckskil, Sverige