Alfarådet håller ett expertseminarium i Göteborg

Plats: Göteborgs Universitet, Humanisten, Renströmsgatan 6

 

Alfarådet ordnade en workshop om muntlig språkundervisning med inbjudna experter från Norge, Sverige, Danmark och Finland i Göteborg den 10.4.2018 kring temat:

Att bygga upp elevernas muntliga språkkompetens utan skriftlig stöttning - kommunikativa och mer formella aspekter. 

Alfarådet vill lyfta fram detta komplicerade och jämförelsevis lite utvecklade didaktiska område för att 1) stimulera till forskning genom att ge förslag på intressanta verksamhetsdrivna frågeställningar och 2) inspirera lärare och andra aktörer att utveckla och använda metoder och material som ökar elevernas muntliga kommunikationsförmåga för uppbyggandet av både muntliga och skriftliga språkfärdigheter.

Man frågade sig på vilka olika sätt kan eleverna utveckla ett muntligt språk för att snabbt och effektivt kunna uttrycka behov och önskningar och förstå andras? (Fokus på kommunikation) och hur kan vuxenutbildningen stötta utveckling av ett muntligt språk som underlättar elevernas läs- och skrivinlärning (litteracitetsutveckling)? (Fokus på form)  

De inbjudna experterna från varje land höll ett anförande med fokus på sina respektive områden, som följdes av en diskussion. Presentationerna finns bifogade på denna web-sida.

  • NORGE: ”Deltakernes muntlige læringsevner som ressurs i undervisningen på alfabetiseringsmodulen og spor-1”
  • SVERIGE: ”Muntlig språkundervisning med annan stöttning än skrift”
  • DANMARK: ”Mundtlig undervisning på DU1 (Danmark) uden skriftligt udgangspunkt”
  • FINLAND: “The importance of explicit teaching of verbs and interrogative utterances in Finnish L2 literacy training”