Alfarådets seminar i Færøerne

Voksenuddannelse i sprog, kultur og samfundsforhold for udlændinge på Færøerne

 
Foto: Pixabay.com Foto: Pixabay.com

Emner: Hvorfor er kvalificeret undervisning i færøsk sprog, kultur og samfund  nødvendig for udlændinge, som kommer til Færøerne?

Hvordan kan man undervise støttende med udgangspunkt i udlændinges egne ressourcer?

Hvad kan give inspiration til undervisning i numeracy (hverdagsmatematik) og digitale ressourcer og digital litterasitet  i forhold til denne målgruppe?

Dato: 28. august 2018, 09.00 til 15.00

Sted: Kongshøll, Sjóvinnuhúsið, Vestara Bryggja 15, FO110 Thorshavn, Færøerne

Målgruppen, som Alfarådet i Norden arbejder med,  er voksne med et andet modersmål end de nordiske sprog, med lille eller ingen skolegang og med behov for uddannelse i grundlæggende literacitet. Indholdet i deres uddannelse skal tolkes meget bredere end kompetencer på det allerførste litteracitetniveau. Der er tale om en vigtig del af voksenuddannelse for medborgere, som kommer til vores lande.  Undervisningen i grundlæggende færdigheder, mundtlig kompetence i sproget, samt informationer om arbejdsmarkedet, samfundet  og uddannelsesmuligheder må have høj prioritet.                                                 

Program for Alfarådsseminar på Færøerne 28. august 2018

9.00 – 09.15 Registering

9.15 – 09.30 Velkommen med Karolina Matras, færøsk medlem af Alfarådet

09.30 – 09.45 Jenny Lydersen fra Undervisningsministeriet indleder seminaret

09.45 – 10.30 ”Skal udlændinge lære færøsk?” (Mads J. Kirkebæk og Susanne Hvidtfeldt, Alfarådet)

10.30 – 11.00 Kaffepause og mingling

11.00 – 12.00 ”Varför behövs det en kvalificerad utbildning för just dessa ungdomar og vuxna?” En modell för språk - och litteracitetsundervisning  presenteras. (Qarin Franker, Alfarådet)

12.00 – 12.30 Frokostpause

12.30 – 13.30 Numeracy og voksne minoritetsspråklige med liten skolebakgrunn (Marianne Eek, Høgskolen i Innlandet, Norge )

13.30 – 13.45 Kaffepause

13.45 – 14.45 Digitale ressurser og digital literasiet i opplæringen (Vigdis Lahaug, Alfarådet)

14.45 – 15.00 Konklusion og tak: Maiken Skarðenni, NVL koordinator på Færøerne