All støtte til nettskolene kuttes i forslag til statsbudsjett

 

All støtte til utviklingsmidler kuttes i dagens forslag til statsbudsjett. Dette vil få svært alvorlige konsekvenser for utdanningsinstitusjoner, studenter og ansatte dette rammer.

Fleksibel utdanning Norge jobber på spreng for å få bevilgningen på plass igjen.
Vi tar imot innspill fra medlemmer og støttespillere. Vi vil sette pris på om de som sender budsjettinnspill til behandlingen av  statsbudsjettet i Stortinget, vil ta med denne saken.

Styreleder FuN: Uakseptabelt

- Dersom dette blir vedtatt, sier regjeringen nei takk til det fremste miljøet på nettbasert utdanning. Viktig kompetanse kan komme til å forsvinne, sier styreleder i Fleksibel utdanning Norge Kristin Dahl, direktør ved Handelshøyskolen BI.
- Vi er forskrekket over at departementet avviser støtte til utviklingsarbeid hos de skolene som har drevet fram den nettbaserte utdanningen helt fra internett som læringsarena kom i bruk.

- Miljøet i Fleksibel utdanning Norge stimulerer dette utviklingsarbeidet idet FuN er møteplass for nettskoler og høgskoler/universitetet, som samarbeider og driver aktiv erfaringsutveksling. Mange høgskoler og universiteter drar nytte av verdifull kompetanse fra nettskolene i utvikling av nettbaserte og fleksible studietilbud. Med dagens budsjettforslag blir dette mangeårige arbeidet nullet ut. Dette mener vi er uakseptabelt med dagens situasjon hvor Norge har et stort utdanningsbehov, hvor nettopp den fleksible utdanningen er uhyre viktig;  både for den enkelte som ellers kanskje ikke vil ha et utdanningstilbud og ikke minst for et arbeidsliv som trenger den kompetansen nettskolene i høy grad bidrar til.

 

Direktør Eva Gjerdrum: Dette kuttet er meget beklagelig. Mye kompetanse og kunnskap vil gå tapt. Men budsjettet er ikke vedtatt ennå. Fleksibel utdanning Norge og medlemsinstitusjonene arbeider for en endring her. Vi får håpe regjeringen snur i saken, uttaler Gjerdrum.

Abelia, direktør Håkon Haugli:
Et paradoks
Der et paradoks å kutte alle utviklingstilskudd til det miljøet i Norge som er den mest aktive bidragsyter i å utvikle pedagogikk og teknologi med det formål å heve kvaliteten i utdanningen.  Det er nettopp dette MOOC-utvalget og Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning anbefaler at vi bør satse på i årene framover. Forum for fagskoler anbefaler derfor at utviklingstilskuddene til
nettskolene i det minste opprettholdes på dagens nivå.

Virke: Nettskolene vingeklippes
Nettskoler og studieforbund vingeklippes, uten at konsekvensene for det nasjonale kompetansesystemet blir drøftet.
[...]Vi tar det for gitt at å sikre nødvendig digital kompetanse vil bli et sentralt element i en nasjonal kompetansestrategi. Ved å ta bort den statlige støtten vil et av dagens fremste fagmiljøer, Fleksibel utdanning Norge, bli borte [...]

 

Lenke til statsbudsjettet her.