Alla blir digitala

 

De nordiska samhällena digitaliseras allt mer. Vad betyder detta för invånarna? Hur ska vi alla bli delaktiga i den digitala vardagen, och vad är vuxenutbildningens roll? Nordplus-projektet InkluderaFlera och NVL ordnar ett heldagsseminarium i Köpenhamn 20 maj 2015 för att diskutera hur det ser ut, vad som görs, vad som behöver göras, och hur framtiden ser ut. Seminariet riktar sig till vuxenutbildare, tjänstemän, beslutsfattare, bibliotekarier och alla som tycker frågan om vår gemensamma digitala framtid är viktig.

 

Mer info och anmälan här