Alla påverkar! Jokainen vaikuttaa!

En virtuell konferens om utbildning, kultur och unga som drivkrafter för hållbar utveckling. 8 - 9 juni, 2021

 

27-03-2021
Start: 08-06-2021 12:00

Slut:    09-06-2021 15:00
hållbar utveckling utbildningspolitik
Alla påverkar! Jokainen vaikuttaa! Alla påverkar! Jokainen vaikuttaa!

En virtuell konferens om utbildning, kultur och unga som drivkrafter för hållbar utveckling. 8 - 9 juni, 2021

Huvuduppgift för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet är att främja den nordiska visionen: Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Visionens tre strategiområden är ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden.

Konferensen har som mål att stärka synergierna mellan utbildnings-, forsknings-, kultur och ungdomssektorn och undersöka hur de olika sektorerna bidrar till en hållbar utveckling.

Anmälningslänken samt programmet finns här på svenska och på finska och engelska.

Kontakt

Marjaana Seppinen,
Projektkoordinator
Undervisnings- och kulturministeriet, Finland
marjaana.seppinen@minedu.fi