Alle Nordisk ministerråds aktiviteter i Russland skal stanses

Det russiske utenriksdepartementet har i dag meddelt at alle Nordisk ministerråds aktiviteter i Russland skal stanses. Pågående prosjekt skal avvikles innen 3 måneder.

 
 Alle Nordisk ministerråds aktiviteter i Russland skal stanses Foto: norden.org

Nordisk ministerråd har hatt et etablert samarbeid med Russland siden 1995 med prosjekter innenfor områder som helse, klima og miljø, forskning, journalistikk og media.

Samarbeidsministrene besluttet den 3. mars å stille samarbeidet med Russland og Hviterussland i bero inntil videre som en følge av den russiske invasjonen av Ukraina. Formannskapet i Nordisk ministerråd ved samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim tar til etterretning den russiske beslutningen om å avslutte samarbeidet.

Du kan læse mere om de russiske samarbejdsprogrammer her.