Alle kompetencer i spil

 
Agnieszka Lach Johannesen kommer fra byen Wloclawek i Polen. Hun har boet på Færøerne siden 1991 og har to voksne børn sammen med sin færøske mand. Agnieszka Lach Johannesen kommer fra byen Wloclawek i Polen. Hun har boet på Færøerne siden 1991 og har to voksne børn sammen med sin færøske mand.

Utilstrækkeligt kendskab til færøsk kan hindre adgang til uddannelse og til arbejdsmarkedet for de næsten to procent af Færøernes beboere med andet statsborgerskab end nordisk. En anden udfordring for tilflytterne er formel validering af deres faglige kompetencer. Og hvis de ønsker at videreuddanne sig på Færøerne, bør de også mestre dansk – i hvert fald som arbejdssprog.    

Lang vej til uddannelse

Polske Agnieszka Lach Johannesen havde næsten færdiggjort en uddannelse som speciallærer, da hun i 1991 flyttede til Færøerne – hun manglede den afsluttende del for at kunne kalde sig lærer med specialpædagogik som speciale. 
Sproglige udfordringer afholdt i begyndelsen Agnieszka fra at søge om arbejde som lærer. Men i 1997 blev hun kontaktet af en folkeskole, der havde brug for en barselsvikar, og Agnieszka har siden da undervist nogle timer om ugen i fag som madlavning og formning.  
I dag er Agnieszka i gang med at færdiggøre sin uddannelse som folkeskolelærer ved Færøernes Universitet, samtidig med at hun underviser i folkeskolen i fagene regning og madlavning.

Uklarhed om validering

For Agnieszka var det ingen nem proces at få valideret og godkendt de faglige kompetencer, som hun gennem sit uddannelsesforløb allerede havde opnået i sit hjemland. 
Agnieszka oplevede, at der gik unødvendig lang tid med at få afklaret, hvordan hun kunne få overført og godskrevet dele af uddannelsen, og hverken fra Kulturministeriet eller fra lærerseminariet var det muligt at få klar besked om formel validering af de foreløbige faglige kompetencer. – Det tog lang tid at få de nødvendige informationer. Og det virker, som om ingen ved, hvad de skal gøre af de udlændige, der ønsker at efteruddanne sig for at få bedre adgang til arbejdsmarkedet. Det kan være et problem, for mange kan miste modet, siger Agnieszka.  

Papirer til Danmark

Langt om længe fik hun besked om at sende sine uddannelsespapirer til det danske undervisningsministerium. Så gik det hurtigt, og kort tid efter modtog hun en vurdering af, hvad der skulle til for at få afsluttet læreruddannelsen. 
Beskeden var, at hun manglede to linjefag, som hun kunne tage på Universitetet i Torshavn. Agnieszka afsluttede sit første linjefag i mai i år, og i mai 2014 kan hun efter planen kalde sig færdiguddannet folkeskolelærer.

Sproglige udfordringer

Alle udlændinge har ret til 20 timers undervisning i færøsk, der udbydes på landets aftenskoler. Derudover kan udlændinge følge ovennævnte universitetskursus, Faroese for foreigners in the Faroe Islands, der giver 5 ECTS.  Agnieszka har fulgt færøsk-kurser, både på aftenskolen og på universitetet, og hun taler, læser og skriver færøsk.
Men mødet med det færøske uddannelsessystem har også været et møde med en ny, sproglig udfordring, nemlig behovet for at forstå dansk. På lærerseminaret, som på de fleste andre uddannelser på Færøerne, er en stor del af undervisningsmaterialet på dansk, hvilket er endnu en ofte uforudset, sprogbarriere for tilflyttere. 
Og det har været svært for Agnieszka at arbejde med faglitteratur på dansk. – Det, der er naturligt for færinger, er unaturligt for mig. Jeg kan efterhånden nogenlunde læse dansk, men jeg havde svært ved at forstå den danske faglitteratur, siger Agnieszka Lach Johannesen.

 


 

Sprogkursus og validering
Alle udlændinge får tilbudt et sprogkursus på 20 timer. Kurset udbydes på aftenskolen.  
Sprogkurset Faroese for foreigners in the Faroe Islands udbydes af Fróðskaparsetur Føroya, eller Færøernes universitet, se www.setur.fo. Kurset giver 5 ECTS.
Hjalmar Petersen, universitetslektor, er kursusleder.
For at opnå formel validering skal udlændinge selv sende deres uddannelsesbeviser og andre dokumenter til Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser i Danmark, se http://fivu.dk/.

 

Indbyggere og statsborgerskab
Tilsammen 958 af tilsammen 48.197 beboere på Færøerne har anden statsborgerskab end nordisk.
Statsborgerskab pr. 1. januar 2013 
Evropa
405
Afrika
 94
Amerika
 74
Asien
263
Stillehavsøerne
   8
Ukendt
114
Tillsammen
958

Se www.hagstovan.fo, Færøernes Statistiks hjemmeside. På færøsk og delvis på engelsk.