Allmänt

 
Vuxnas lärande – validering/erkännande av reell kompetens Lanseringskonferens för Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) 4.4.2005 på LO-skolen, Helsingör, Danmark

Vuxnas lärande kräver samarbete mellan folkbildning, formell vuxenutbildning och arbetsliv

– Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande skall fungera som ett lim för människor som är intresserade av vuxnas lärande, sade rådgivare Margrethe Steen Hernes från Nordiska ministerrådet när hon tillsammans med kontorschef Peter Høier från det danska undervisningsministeriet öppnade den första nordiska konferensen om validering och vuxnas lärande i Helsingör i början av april. Hon påpekade att det är viktigt att få både folkbildningssektorn, vuxenutbildningen och yrkeslivet att fungera tillsammans. – Var bränner det, var gör det ont, hur kan vi inspirera? är frågor som är viktiga att ställa då man jobbar med vuxnas lärande, sade Hernes.
Peter Høier och Margrethe Steen Hernes
Peter Høier och Margrethe Steen Hernes
 

 

Peter Høier som är ordförande för Styrgruppen för Vuxnas Lärande framhävde vikten av att hålla igång verksamheten, inte bara starta den. Han påpekade att det finns ett stort behov av att säkra kompetensen hos arbetskraften, inte minst på grund av globaliseringen som leder till utlokalisering av nordiska arbetsplatser. Omställningarna är snabba: för tillfället får en femtedel av den danska arbetskraften ett nytt arbete varje år. ”Restgruppen”, den grupp som saknar kompetensgivande utbildning, är förhållandevis stor i Danmark, dvs. cirka 15 procent av arbetskraften, medan motsvarande siffra för Finland är 8 procent och för Sverige 9 procent.
– Det är vi som arbetar inom NVL som skall se till att det inte uppstår en marginaliserad restgrupp. Därför bör vi satsa massivt på vuxnas fortbildning, sade Høier.

 

 

Effekterna mäts inte

 

I Danmark, Finland och Sverige deltar närmare 20 procent av alla 25-65-åringar i vuxen- och fortbildning, men fortfarande vet man ganska lite om effekterna av investeringar i vuxenutbildningen.
– Vi vet att den föder en viss flexibilitet, men vi vet till exempel inte vad den ekonomiska effekten är eftersom vi inte mäter den, påpekade Høier i sitt inledningsanförande.
Han påminde också om att jobb som kräver händer håller på att försvinna och läskunskaper blir allt viktigare. I Danmark har man börjat testa grundläggande läskunskaper hos befolkningen och kommit till att upp till 400 000 vuxna danskar har svårigheter med att läsa en tidning. Utmaningarna är många och behovet av kvalitetsutveckling och effektiva mätningsverktyg stort, konstaterade Høier.
– Idén med det nya nätverket är att vi ska fungera mera dynamiskt tillsammans och lära oss ”best practise” av varandra.

 

 

Peter Høyers presentation (.ppt)