Allt fler deltar i tredje ålderns universitet

 
Foto: Aðsend Foto: Aðsend

Skolan är en plattform för människor som är över 50 år som vill lära sig någonting nytt eller till att utbilda andra.  Skolan som bygger på ett frivilligt arbete och drivs av en ideell organisation som grundades 2012.  När skolan startades var antal medlemmar mellan 30 och 40. Idag är antal medlemmar 630, därav är mer än hälften i åldern 65–75 år. Dock är åldersintervallet stort eftersom den yngsta studenten är drygt 50 år och den äldsta 90 år gammal.

- I den tredje åldern har människor ofta mer tid för sig själva. Barnen har flyttat hemifrån och ekonomin har blivit bättra hos flesta, detta gör att folk ofta har mer tid, säger Hans Kristján Guðmundsson, skolans ordförande. Han säger också att skolan inte är ett universitet i en formell mening här tar eleverna inte examen, snarare är idén baserad på den gamla idén om universitet som ska sprida kunskap till dem som vil lära sig.  Att delta i skolan innehåller också rad olika aktiviteter bland annat besöker man olika institutioner både i Reykjavik och på landsbygden. Det är en slags ”vetenskapsresa” säger Hans Kristján

Idén till ”den tredje ålderns universitet” föddes i Frankrike och har rötterna kring studentupproret 1968. Då universiteten skulle öppnas för fler människor och visa socialt ansvar. Målet var att stimulera sociala, kulturella och vetenskapliga intressen. Det första universitetet öppnades inom Universitetet i Toulouse. Idén har sedan spridit sig runt, också till Norden och Island.

www.visir.is/g/2019190829194/mikil-fjolgun-i-haskola-thridja-aeviskeidsins-