Allt fler vill bli lärare

 

Ansökningarna om lärarutbildning ökade markant nu i höst då över 200 studenter sökte in på de olika lärarlinjer i hela landet. Tre universitet på Island erbjuder program för lärarstudenter.

”Jag är mycket nöjd med att det finns indikationer på att de åtgärder vi vidtog förra året för att öka antalet lärare har redan visat resultat. Ansökningarna om lärarutbildning ökar avsevärt mellan år och det var också mycket framgångsrikt att tillhandahålla lärarpraktikanter under det sista året för betalda praktikplatser. För att möta framtidens utmaningar behöver vi ännu mer mångsidiga och engagerande lärare, och det är särskilt glädjande att fler nu överväger att arbeta på det området,” säger Lilja Alfreðsdóttir, utbildnings- och kulturminister.

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2019/08/27/Storaukin-adsokn-i-kennaranam-Nynemadagar-a-Menntavisindasvidi-HI-/