Allt lägre andel unga påbörjar högskolestudier direkt efter gymnasieskolan.

Av de som föddes 1998 hade enbart 13% påbörjat en högskoleutbildning vid 19 års ålder. Detta är den lägsta nivån hittills för de som är födda på 1990-talet.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Andelen hade dock ökat betydligt och var 44% när man mäter hur många som påbörjat högskolestudier vid 24 års ålder.

Universitets och kanslersämbetet (UKÄ) redovisar statistik och en analys varje år.

Analysen visar i vilken utsträckning kvinnor och män påbörjar högskolestudier och hur det varierar mellan Sveriges län och kommuner. 

Variationen mellan olika regioner och kommuner är stor. I Stockholms län var övergången till högskolestudier högst och i Gotlands län lägst. Även länen i norra Sverige hade låga tal. Inom länen är skillnaderna stora.

I Uppsala hade 60% påbörjat högskolestudier vid 24 års ålder medan det var enbart 27% i den närliggande kommunen Heby. UKÄ redovisar också hur många av en årskull som uppnått grundläggande behörighet för att kunna börja studera på högskolan.

I årskullen födda 1993 var det totalt 66% som hade uppnått denna behörighet. Det fortsätter att vara fler kvinnor än män som påbörjar högskolestudier.

Läs mer her.