Allt mångsidigare information om studier

 

Portalen Studieinfo.fi innehåller information bl. a. om studiemöjligheter efter grundskolan, finansiering av studierna, vägledningstjänster och invandrarutbildningar. Gemensam ansökan till gymnasie- och yrkesutbildningen och till högre utbildningen sker också numera via Studieinfo. 

Studieinfo har byggts upp sedan 2011. Den upprättshålls och utvecklas av Utbildningsstyrelsen och hade närmare 1,5 miljoner användare 2014. Informationen finns på finska, svenska och engelska. Under våren marknadsförs Studieinfo speciellt för vuxna med hjälp av t.ex. informationspuffar i TV och informationsvideor i YouTube.

Läs mera