Almedalsveckan i Visby 29 juni - 6 juli 2014

De tidigare årens politiska tal har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats. Genom demokrati och öppenhet ger veckan alla som vill debattera samhällsfrågor möjlighet att delta.

 
Almedalsveckan i Visby 29 juni - 6 juli 2014 Johannes Jansson/norden.org

Öppenheten och tillgängligheten under Almedalsveckan är unik både för Sverige och övriga världen. Alla är välkomna och ordet är fritt!

Almedalsguiden är den officiella programkatalogen för Almedalsveckan, på uppdrag av Region Gotland. Guiden är en bra informationskälla för den som vill ta del av Almedalsveckans stora utbud Programmet finns även interaktivt i den officiella appen. Utgivningsdag: 26 juni 2014

Läs mer: www.almedalsveckan.info/