Almen voksenuddannelse - Evaluering af reformen fra 2009

 

Evalueringen foretaget af EVA for Ministeriet for Børn og Unge viser, at mange af avu-reformens centrale mål er nået. Rapporten belyser voksenuddannelsescentrenes erfaringer med at arbejde med reformelementerne og anskueliggør, hvilke muligheder og udfordringer der ligger i den fortsatte implementering. De danske fængselsskoler er nævnt i kapitel 14.

Rapporten: PDF

Link til Danmarks Evalueringsinstitut:
www.eva.dk