Aluekohtaisella suunnittelulla varmistetaan osaamisen riittävyyttä koko maassa

Pula oikeista osaajista vaivaa tällä hetkellä niin peruspalveluita, elinkeinoelämää kuin ilmastosiirtymää.

 

Pula oikeista osaajista vaivaa tällä hetkellä niin peruspalveluita, elinkeinoelämää kuin ilmastosiirtymää. Siksi Ruotsin koululaki muuttuu 1. heinäkuuta alkaen. Jatkossa sekä opiskelijoiden taholta tuleva kysyntä että työmarkkinoiden tarpeet otetaan huomioon päätettäessä, millaisia toisen asteen koulutuksia kunnalliset, alueelliset ja yksityiset opetuksen järjestäjät tarjoavat. Lakimuutosta sovelletaan vuonna 2025 alkaviin koulutuksiin. Hallitus on antanut koulutuksen kehittämisestä vastaavan viraston (Skolverket) tehtäväksi laatia koulutuksen järjestäjien tueksi alueelliset suunnitteludokumentit, joiden avulla ne suunnittelevat ja mitoittavat toisen asteen koulutustarjonnan sekä kunnallisen toisen asteen aikuiskoulutuksen (komvux) tarjonnan.

Alueelliset suunnitteludokumentit on suunnattu kunnille, alueille ja yksityisille koulutuksen järjestäjille tueksi koulutustarjonnasta päättämiseen. Dokumenteissa on viraston arvio siitä, miten paljon koulutustarjontaa tulee muokata työvoimapulan tai ylitarjonnan korjaamiseksi.

Margaretha Allen on yksi viraston suunnitteludokumenttien laatijoista. Hän toteaa näin: ”Koululain muutosten myötä opiskelijat saavat enemmän koulutustarjontaa, joka vastaa paremmin työmarkkinoiden tarpeita. Vaatimus vähintään kolmen kunnan kesken solmittavista yhteistoimintasopimuksista voi parantaa opiskelijoiden välistä tasa-arvoa toisen asteen opintojen saatavuuden osalta.”

Ensimmäiset suunnitteludokumentit valmistuvat viimeistään syksyllä 2023.

Lisää aiheesta (ruotsiksi)