Ambitiøs dansk innovationsstrategi

 

Den nye innovationsstrategi skal sikre kortere vej fra offentlige investeringer i forskning, udvikling, innovation og uddannelse til vækst og job i erhvervslivet. Der er nedsat en tværministerielkoordinationsgruppe, og i løbet af de næste måneder iværksættes et større analysearbejde.

Processen og arbejdet kan fortløbende følges på Fivu.dk